جدیدترین دستگاه های میوه خشک کن

 • دستگاه خشک کن صنعتی یک تنی

  ۱۰۰ تومان ۵۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • طول دستگاه ۶ متر ارتفاع ۲۵۰ عرض ۲۴۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • فنهای نسوز ۲۰۰درجه‌ داخلی
  • تمام اتوماتیک
  • دیجیتالهای دما ورطوبت
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن صنعتی دو تنی

  ۱۰۰ تومان ۵۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • با بدنه دوجداره  باطول دستگاه ۶ متر ارتفاع ۲۵۰ عرض ۲۴۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • گازی گازوئیلی دوگانه سوز
  • مشعل ایران رادیاتور
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۵۰۰ کیلویی

  ۱۰۰ تومان ۵۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۲۳۰  عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • سوخت گاز شهری ، گازوئیل ، دوگانه سوز
  • دیجیتالهای گرمایش و رطوبت وسنسور های داخلی
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۵۰۰ کیلو تا ۲ تن

  ۱۰۰ تومان ۵۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۲۳۰  عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • سوخت گاز شهری ، گازوئیل ، دوگانه سوز
  • هوشمند دوجداره اسکلت مستحکم کوره وتونل هوای داخلی
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۳۰۰ کیلویی تمام اتوماتیک

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان
  • دارنده استانداردهای:

   •  ۲۳۰ ارتفاع ۱۸۰ عمق ۳متر طول
   • گازی بسیار کم مصرف
   • گازی،گازوئیلی،دوگانه سوز
   •  تمام اتوماتیک
   • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن 40 کیلویی خانگی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۱۲۵ عرض ۱ متر طول ۱۴۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • خانگی نیمه اتوماتیک
  • درصورت سفارش تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

   

 • دستگاه خشک کن 20 کیلویی خانگی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۱۲۵ عرض ۹۰ طول ۷۵
  • گازی بسیار کم مصرف
  • خانگی نیمه اتوماتیک
  • درصورت سفارش تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

   

 • دستگاه خشک کن ۵۰ کیلویی خانگی تک فاز

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ۲۳۰ ارتفاع ۱۵۰ عرض ۱متر طول
  • گازی بسیار کم مصرف
  • خانگی نیمه اتوماتیک
  •  تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۱۰۰ کیلو و ۵۰ کیلو خانگی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۲۳۰ عرض ۱۵۰ طول ۱ متر
  • گازی بسیار کم مصرف
  • کنترل ورودی گاز بوسیله شیر برقی نوا ایتالیا
  •  تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۱۰۰ کیلویی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  •  ارتفاع ۲۳۰ عرض ۱۸۰ طول ۱۶۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  • دارای کوره وتونل هوای داخلی فنهای نسوز دویست درجه
  •  تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۲۰۰ کیلویی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۲۳۰ عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  •  راک متحرک گازی گازوئیلی، دوگانه سوز
  •  تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۲۰۰ کیلویی صنعتی

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان

  دارنده استانداردهای:

  • ارتفاع ۲۳۰ عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
  • گازی بسیار کم مصرف
  •  راک متحرک گازی گازوئیلی، دوگانه سوز
  •  تمام اتوماتیک
  • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۳۰۰ کیلویی تک فاز

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان
  • دارنده استانداردهای:

   •  ارتفاع ۲۳۰  عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
   • سوخت گاز شهری، گازوئیل ودوگانه سوز
   • تمام اتوماتیک، برق تکفاز
   • مشعل ایران رادیاتور
   • قطعات دارای گارانتی معتبر

 • دستگاه خشک کن ۳۰۰ کیلویی تمام اتوماتیک

  ۵۰ تومان ۱۰ تومان
  • دارنده استانداردهای:

   •  ارتفاع ۲۳۰  عرض ۱۸۰ طول ۲۸۰
   • سوخت گاز شهری، گازوئیل ودوگانه سوز
   • تمام اتوماتیک، برق تکفاز
   • مشعل ایران رادیاتور
   • قطعات دارای گارانتی معتبر

جدیدترین دستگاه های اسلایسر

جدیدترین دستگاه های هسته گیر